Kalendář MŠ

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapa

Město Orlová
Zdravá mateřská škola
Celé Česko čte dětem
logo msmt s

Naši sponzoři

PODĚKOVÁNÍ pro BONATRANS GROUP a.s.

V závěru uplynulého školního roku jsme obdrželi finanční dar od firmy BONATRANS GROUP a.s. díky napsanému projektu „Pojďme si číst a hrát se slovíčky“. Tento projekt si klade za cíl utvářet u dětí kladný vztah ke čtení, ke knize, schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet, vstřebávat informace a rozšiřovat aktivní slovník dětí.

Díky finančnímu daru jsme mohli dětem zakoupit krásné knihy-naučné, encyklopedické, o zvířatech i knihy s dětským hrdinou. Naše edukační činnosti pak obohatí nové didaktické pomůcky, které nám pomohou rozvíjet předčtenářskou gramotnost dětí, tzn. procvičovat dovednosti související s přípravou na čtení a psaní.

Takto vybaveni již s radostí očekáváme děti, které se vrátí do mateřské školy zpět po prázdninách i děti, které začnou mateřskou školu navštěvovat poprvé.

Naplánované činnosti projektu budeme uskutečňovat v průběhu celého školního roku, ale  budeme pokračovat i v následujících letech, protože některé účinky se projeví ihned, některé ve svém důsledku až později.

Pokusíme se dokázat to, aby dítě rádo sáhlo po knize, při nejmenším tak, jako rádo sahá pro tablet či usedá k televizi.

Děkujeme mnohokrát bohumínské firmě BONATRANS GROUP a.s. a Mgr. Davidu Němcovi za finanční dar, který jsme mohli získat díky firemnímu grantovému programu BONAGRANTY. Těšíme se na další spolupráci.

Pavla Zajícová

IMG 3569

IMG 3751

DĚKUJEME!

Jedno slovo s velkým významem! Děti ze 4. třídy, tzv. „žabičky“, z Mateřské školy Ke Studánce 1033 Orlová – Lutyně posílají poděkování bohumínské firmě BONATRANS GROUP, jmenovitě Mgr. Davidu Němcovi, který nám nabídl možnost, požádat jmenovanou firmu o finanční podporu v rámci firemního grantového programu BONAGRANTY.

Jsme rádi, že se vedení firmy líbil náš projekt „Děti na kolech“. Cílem je celoročně děti v rámci dopravní výchovy seznamovat se základními pravidly chování při jízdě na kole, koloběžce či odrážedle, znát základy bezpečné jízdy a ochrany zdraví před úrazem a zdokonalovat své pohybové dovednosti.

Díky poskytnutému finančnímu daru jsme mohli dětem zakoupit tři nová kola-odrážedla a tři koloběžky, které obohatily náš „vozový park“. Děti velmi těší, že během krásných podzimních dnů mohly využívat vozítka ke hře na školní zahradě, zdolávat připravené překážkové dráhy, poznávat dopravní značky a zdokonalovat svou jízdu na odrážedlech a koloběžkách.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Pavla Zajícová

MŠ Ke Studánce 1033, Orlová - Lutyně

IMG_3622.jpg IMG_3619.jpg

IMG_3617.jpg IMG_3622.jpg

Jak sponzorovat MŠ?

  • Je možné sponzorovat mateřskou školu z hlediska odpočtu na daních?

Ano. Školku sponzorovat lze. Mateřská škola je vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školky nebo výuku.

  • K čemu školka smí sponzorský dar využít?

Sponzorské dary budou použity zejména na zajištění základní činnosti školky, např. nákup vybavení do tříd, školní zahrady, tělocvičny či šaten. Za sponzorské dary lze pořídit nábytek, hračky, nebo výtvarné vybavení, učební pomůcky pro předškolní děti.  Dar nebude použit na osobní náklady (mzdy, odměny, apod.).

  • Jaké jsou podmínky pro sponzorování školky?

Podmínky pro sponzoring upravuje Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.).

     Fyzické osoby: hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč, maximálně 10% ze základu daně

     Právnické osoby: hodnota daru minimálně 2.000,- Kč, maximálně 5% ze základu daně, odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

  • Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?

Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru školce. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání. Jestliže zaměstnanec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.

  • Kolik lze ušetřit na daních, jestliže školce věnujete sponzorský dar?

Vše je závislé na výši daňového základu a příslušné daňové skupině. Jestliže se nacházíte v daňové skupině se sazbou 25% a odečítáte sponzorský dar 1.000,- Kč, úspora na dani bude 250,- Kč.

  • Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?

Ano. Se školkou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží jako doklad, který je   k  odečtu   z  daní.  Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, školka se touto smlouvou   zavazuje,  že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy a konkrétní účel použití daru je pro obdarovaného závazný.

  • Jak je to s poskytnutím věcných darů?

Věcné dary školce věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním  předmětu a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení školky musí být schváleno atesty. Jestliže se rozhodnete darovat věc bez předchozí domluvy, Váš velkorysý skutek by se mohl minout účinkem. Pro školku je vždy praktičtější finanční dar. Na pořízení věcí je jednodušší se domluvit s ředitelkou mateřské školy, která má nejlepší přehled, jaké vybavení školka potřebuje.

Ano, jako doklad o poskytnutí daru uzavřete s MŠ jednoduchou darovací smlouvu, v níž je možno ujednat i konkrétní účel použití daru, který je pak pro obdarovaného závazný.

Děkujeme ;-) 

 

 

Copyright © 2024 Mateřská škola Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1033   All Rights Reserved.